Privatlivspolitik

Næstved hundesports center er ifølge persondataloven ansvarlig for de personlige oplysninger, som du videregiver til os som kunde i pensionen.

Ved bestilling af hundeoplevelser/træning eller andre services – herunder gennem vores online booking system – beder vi om nogle almindelige personoplysninger. Det er fornavn, efternavn, mobil nummer og eventuelt også din e-mailadresse. Disse personoplysninger bruges til at identificere dig som kunde samt til at levere den service, du køber hos os.

Dine personoplysninger opbevares så længe din kunderelation til Næstved hundesportcenter består, og slettes når kunderelationen ophører eller når du selv beder om det.

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Ved bookning af pasning til din hund accepterer du denne privatlivspolitik.