Privatlivspolitik

Næstved hundesports center er ifølge persondataloven ansvarlig for de personlige oplysninger, som du videregiver til os som kunde i pensionen eller som medlem af Club Næstved besøgs gård.

Ved bestilling af tider til behandling – herunder gennem vores online booking system ( CBIT) – beder vi om nogle almindelige personoplysninger. Det er fornavn, efternavn, mobil nummer og eventuelt også din e-mailadresse. Disse personoplysninger bruges til at identificere dig som kunde samt til at levere den behandling, du køber hos os.

Når du benytter online booking via vores hjemmeside, hvor du bestiller en tid til behandling i Salon Snickars, så opbevares disse data i praksis af CBIT (CBIT A/S – Bülowsvej 3, 1 – 1870 Frederiksberg C – Tlf.: (+45) 35 24 08 10 – Mail: info@cbit.dk ), som er leverandør af et IT-system med onlinebooking. Salon Snickars har indgået en databehandleraftale med CBIT, der sikrer, at dine oplysninger opbevares fortroligt.

Når du tilmelder dig Club Snickars via vores hjemmeside, hvor du kan via mail kan få nyheder, informationer eller invitationer i forbindelse med Salon Snickars, så opbevares disse data i praksis af MAILCHIMP. MailChimp er en af de mest populære e-mail marketing platforme på markedet og har hovedsæde udenfor EU/EØS og data overføres derfor til et tredjeland. Mailchimp er dog EU-U.S. privacy Shield certificeret (betyder at de anses for at ligge i et såkaldt ”sikkert tredjeland”).

Når personoplysninger videregives til tredjelande som USA, så gælder der nogle ekstra strikse regler, da man så som dataansvarlig, skal sikre sig, at tredjeparten som minimum kan leve op til samme krav som i GDPR, så GDPR ikke undermineres. I visse tilfælde kan EU Kommissionen dog gå ind og lave en særlig aftale, såfremt et land eller en sektor i et land kan garantere et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Da samhandelen mellem USA og EU er vigtig og essentiel for mange virksomheder, er der derfor lavet en særlig aftale med USA kaldet ”Privacy Shield”. Under denne aftale kan EU virksomheder og organisationer overføre personoplysninger til et amerikansk selskab, såfremt dette er godkendt under Privacy Shield ordningen.

Mailchimp er godkendt under denne ordning og kan slås op her: https://www.privacyshield.gov/welcome

Dine personoplysninger opbevares så længe din kunderelation til Salon Snickars består, og slettes når kunderelationen ophører eller når du selv beder om det.

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Ved bestilling af tider til behandling hos Salon Snickars eller tilmelding af nyheder ved Club Snickars accepterer du denne privatlivspolitik.